Ostrá Pošta

Kde nájdem všeobecné obchodné podmienky?

Všobecné obchodné podmienky si možete pozrieť v zaškrtávacom políčku “akceptujem obch. podmienky”, alebo na konci stránky “Cenník”. Taktiež je možné ich nájsť na tomto linku:

Allmänna villkor gällande från 1 mars 2015

Allmänna villkor gällande ingågna avtal fram till 28 februari 2015.

Tu môžete napísať otázku

    [honeypot ostraposta]