Ostrá Pošta

Nechtiac som odstrihol ochranu čepelí na zlom konci!

Skúste odstrihnutú časť prilepiť niekoľkými vrstvami lepiacej pásky. Prípadne zabaľte čepeľ do niekoľkých vrstiev novinového papiera. Prosím dbajte na to, aby ostrá špička čepele nevytŕčala. Keď Váš nôž nabrúsíme, pošleme Vám ho späť v novej ochrane.

Tu môžete napísať otázku

    [honeypot ostraposta]